Janji Pelajar Muhammadiyah


JANJI PELAJAR MUHAMMADIYAH

"Ashaduallaila ha illallah wa ashhaduanna muhammadiarrasulullah "

KAMI
Pelajar Muhammadiyah Berjanji


1. Menjunjung Tinggi Perintah Agama Islam
2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru
3. Bersih lahir batin dan teguh hati
4. Rajin belajar, giat bekerja serta beramal
5. Berguna bagi masyarakat dan negara
6. Sanggup melaksanakan Amal Usaha MuhammadiyahAbu Fariz
Abu Fariz Pengajar Sekolah Dasar, Anak Kesayangan, Publisher